Αναζήτηση Αναζήτηση
Βοήθεια

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

λύσεις
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο)
APXEION-XML (Διαχείριση Ροής Εργασιών)
ΑΡΧΕΙΟΝ-WCM
HPRESS-XML
ΑΡΧΕΙΟΝ-FAX
ΑΡΧΕΙΟΝ-MAIL
ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR

Υπηρεσίες

Η HYPERSYSTEMS προσφέρει τις εξής υπηρεσίες στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Αρχειοθέτησης Εγγράφων:
  • Μελέτη και ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών του οργανισμού
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών, τροποποίηση, παραμετροποίηση
  • Εγκατάσταση και δοκιμές των εφαρμογών
  • Εκπαίδευση στη χρήση, διαχείριση και προγραμματισμό των εφαρμογών
  • Τεχνική Υποστήριξη & Συντήρηση με δυνατότητα κάλυψης υψηλής διαθεσιμότητας των εφαρμογών
  • Μαζική εισαγωγή δεδομένων

[ printer friendly version ]


(C) 1996-2018 HyperSystems-Πληροφορική Α.Ε.