Αναζήτηση Αναζήτηση
ΒοήθειαΛύσεις

Τα βασικά σημεία που χαρακτηρίζουν τις εφαρμογές της HYPERSYSTEMS είναι:
  • Λειτουργία αποκλειστικά σε περιβάλλον WEB Internet / Intranet, δυνατότητα που εξασφαλίζει την επεκτασιμότητα σε νέες τεχνολογίες και την φιλικότητα προς τον χρήστη.
  • Δυνατότητα πλήρους αναζήτησης στα κείμενα (full text retrieval).
  • Χρήση XML και προτύπων διαλειτουργικότητας (SOA)

Οι εφαρμογές διαχείρισης εγγράφων και περιεχομένου που αναπτύσσονται με την πλατφόρμα ανάπτυξης εφαμογών ΑΡΧΕΙΟΝ-XML λειτουργούν με την φιλοσοφία αρχιτεκτονικής ανοιχτών συστημάτων και τεχνολογιών όπως Java Servlets, JSP, Java Web-services APIs, XML, XSQL servlets, σε περιβάλλον n-tier, σε οποιονδήποτε J2EE server web container όπως Oracle, Glassfish, JBoss κ.α.

 
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML
  Το ΑΡΧΕΙΟΝ - XML είναι η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη λύση για ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές σε web αρχιτεκτονική
 
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο)
  Ειδική έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρωτοκόλλου Εισερχομένων / Εξερχόμενων Εγγράφων σε περιβάλλον INTERNET/INTRANET.
 
APXEION-XML (Διαχείριση Ροής Εργασιών)
  Ειδική έκδοση του AΡΧΕΙΟΝ - XML η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών, που υποστηρίζει την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών
 
ΑΡΧΕΙΟΝ-WCM
  To APXEION-WCM, Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management) παρέχει στους οργανισμούς την δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης και διαχείρισης του περιεχομένου ενός internet / intranet site μέσα από έναν Web browser.
 
HPRESS-XML
  Τo HPRESS-XML είναι ένα σύγχρονο Ηλεκτρονικό Συντακτικό Σύστημα για το newsroom των Μέσων Ενημέρωσης. Προσφέρει την δυνατότητα σύνταξης ειδήσεων, διακίνησης, αυτόματης εισαγωγής ειδήσεων από διάφορες πηγές και αρχειοθέτησης.
 
ΑΡΧΕΙΟΝ-FAX
  Η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη web based λύση για λήψη, αποστολή και διαχείριση μεγάλου αριθμού fax.
 
ΑΡΧΕΙΟΝ-MAIL
  Για την διαχείριση - αρχειοθέτηση μεγάλου όγκου εγγράφων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR
  Το ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR είναι ένα υποσύστημα του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) σε ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων.


(C) 1996-2018 HyperSystems-Πληροφορική Α.Ε.