Αναζήτηση Αναζήτηση
Βοήθεια

  Εταιρική ΠαρουσίασηHypersystems
Σύντομο Ιστορικό
Οικονομικά Στοιχεία
Κώδικας Δεοντολογίας
Η Εταιρεία

Η HYPERSYSTEMS είναι εξειδικευμένη εταιρία δημιουργίας λογισμικού στο χώρο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εγγράφων & Γνώσης. Από το 1990 προσφέρει λύσεις οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες της να βελτιώσουν ποιοτικά και ποσοτικά τις υπηρεσίες τους μειώνοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας τους.

Ειδικότερα σκοπός της HYPERSYSTEMS είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών της αγοράς με την ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη λογισμικού για:

Ενδεικτικές εγκαταστάσεις Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ):

Η HYPERSYSTEMS βρίσκεται σε στενή συνεργασία με ελληνικές και ξένες εταιρίες, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας ενεργά στις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις μέσα από ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Τα στελέχη της HYPERSYSTEMS διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την πλούσια εμπειρία τους σε εφαρμογές «διαχείρισης πληροφορίας› (κείμενα, εικόνες, γραφικά, video, ήχος), γεγονός που καθιστά την εταιρία απόλυτα εξειδικευμένη και πρωτοπόρο στο χώρο αυτό.

Η HYPERSYSTEMS είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της ORACLE (ORACLE CERTIFIED PARTNER) και συνεργάτης των ABBYY, MICROSOFT, MOODLE, PEGASUS.

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών και των προϊόντων της, η Hypersystems πιστοποιήθηκε κατα το σύγχρονο πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008 απο την εταιρία EQA Hellas.

Το ISO καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Hypersystems όπως:

  • την ανάπτυξη, διάθεση & υποστήριξη λογισμικού υιοθετώντας τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες
  • την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρονικής διαχείρισης & αρχειοθέτησης εγγράφων,
  • την υλοποίηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής

[ printer friendly version ]


(C) 1996-2018 HyperSystems-Πληροφορική Α.Ε.