Αναζήτηση Αναζήτηση
Βοήθεια
λύσεις
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML
Το ΑΡΧΕΙΟΝ - XML είναι η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη λύση για ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνησ...
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο)
Ειδική έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρωτοκόλλου Εισερχομένων / Εξερχόμενων Εγγρ...
APXEION-XML (Διαχείριση Ροής Εργασιών)
Ειδική έκδοση του AΡΧΕΙΟΝ - XML η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ροής εργασ...
ΑΡΧΕΙΟΝ-WCM
To APXEION-WCM, Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management) παρέχει στους οργανισμούς την δυνατότητ...
HPRESS-XML
Τo HPRESS-XML είναι ένα σύγχρονο Ηλεκτρονικό Συντακτικό Σύστημα για το newsroom των Μέσων Ενημέρωσης...
>>>

 

Οδηγίες αναζήτησης στα πεδία κειμένου

Ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση με περισσότερες από μία λέξεις που μπορεί να περιέχονται στα κείμενα που θέλει να αναζητήσει.
Συγκεκριμένα, ψάχνοντας για ένα θέμα ο χρήστης μπορεί να δώσει όσες λέξεις το περιγράφουν καλύτερα, βάζοντας το "κόμμα" (,) ανάμεσά τους π.χ. " ηλεκτρονικη, διαχειριση, πρωτοκολλου ".
Το ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB θα βρει όλα τα έγγραφα που περιέχουν όλες ή κάποιες από αυτές τις λέξεις, ανεξάρτητα από τον τονισμό τους και εάν είναι γραμμένες με κεφαλαία ή μικρά.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι σίγουρος για την ορθογραφία κάποιας λέξης μπορεί να χρησιμοποιήσει ειδικούς χαρακτήρες οι οποίοι είναι οι εξής:

 • [ _ ] Για οποιοδήποτε ενδιάμεσο χαρακτήρα στη λέξη
  π.χ. " πρ_τοκολλου "

 • [ % ] Για έναν ή περισσότερους χαρακτήρες στο τέλος της λέξης
  π.χ. " πρωτοκολ% "

  Επίσης οι λέξεις μέσα στα κείμενα μπορούν να συνδυαστούν με Boolean τελεστές AND ( & ), OR ( | ), NOΤ ( ~ )
  καθώς και με παρενθέσεις ()

 • [ & ] Για αναζήτηση εγγραφών στις οποίες υπάρχουν απαραίτητα και οι δύο λέξεις
  π.χ. " ηλεκτρονικο & πρωτοκολλο "

 • [ | ] Για αναζήτηση εγγραφών στις οποίες υπάρχει τουλάχιστον μία από τις λέξεις της αναζήτησης
  π.χ." ηλεκτρονικο | πρωτοκολλο "

 • [ ~ ] Για αναζήτηση εγγραφών στις οποίες υπάρχει η μία και όχι η άλλη λέξη
  π.χ. " ηλεκτρονικο ~ πρωτοκολλο "

 • Παρενθέσεις [ () ] Αν χρησιμοποιηθεί κάποιος συνδυασμός αυτών, πρώτα εκτελούνται οι τελεστές μέσα στις παρενθέσεις και κατόπιν οι υπόλοιποι, πάντοτε με κατεύθυνση από δεξιά προς αριστερά.
  π.χ. " ηλεκτρονικο & (διαχειριση & εγγραφων ) "

  Μεταξύ των λογικών τελεστών, πρώτα εκτελείται το ΝΟΤ μετά το AND και τέλος το OR.

 • τελευταία νέα
  22/02/2018
  GDPR: Πώς το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML μπορεί να συμβάλλει στην συμμόρφωσή σας με τον Κανονισμό
  26/07/2017
  Yποχρεωτική από 1/1/2018 η ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή για τα Υπουργεία
  15/07/2017
  H νέα έκδοση HPRESS-XML σε παραγωγική λειτουργία στις ειδήσεις της ΕΡΤ και του APLHA
  30/06/2017
  Νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.9
  06/02/2017
  Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Hypersystems στην Περιφ. Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας
  30/01/2017
  Πιστοποίηση της Hypersystems για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού
  15/12/2016
  Νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.0
  >>>

  (C) 1996-2018 HyperSystems-Πληροφορική Α.Ε.