Αναζήτηση Αναζήτηση
Βοήθεια

  Διαχείριση Επιχειρησιακής Γνώσης

προϊόντα
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο)
APXEION-XML (Διαχείριση Ροής Εργασιών)
ΑΡΧΕΙΟΝ-WCM
HPRESS-XML
ΑΡΧΕΙΟΝ-FAX
ΑΡΧΕΙΟΝ-MAIL
ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR

Στην εποχή της πληροφορίας και του Internet, ένα μεγάλο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους - από ένα μικρό γραφείο έως μια πολυεθνική επιχείρηση- είναι η αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης που συσσωρεύεται καθημερινά κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους.

Ολοι συμφωνούν ότι η γνώση, σήμερα, είναι δύναμη. Παρά, όμως, την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο, κρίσιμες πληροφορίες χάνονται και πολλές ώρες δαπανώνται καθημερινά σε αντιπαραγωγικές διαδικασίες.

Η λύση για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς βρίσκεται στην υιοθέτηση μεθόδων και διαδικασιών αξιοποίησης της επιχειρησιακής γνώσης με την βοήθεια εξειδικευμένων τεχνολογιών της πληροφορικής (knowledge management systems) σε συνδυασμό με ολοκληρωμένες εφαρμογές διαχείρισης εγγράφων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών είναι:

  • διαχείριση και αρχειοθέτηση συμβάσεων, sales & technical reports, βιογραφικών, διαδικασιών με δυνατότητες έξυπνων συνδυαστικών αναζητήσεων στο περιεχόμενο
  • συνεργασία των υπαλλήλων στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης (πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών κλπ)
  • διαχείριση ροής εργασιών
  • διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (e-learning)

Η Hypersystems έχοντας υλοποιήσει με επιτυχία παρόμοιες εξειδικευμένες εφαρμογές μπορεί να σας βοηθήσει αποτελεσματικά στην προσπάθεια για βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης.


[ printer friendly version ]


(C) 1996-2018 HyperSystems-Πληροφορική Α.Ε.