Αναζήτηση Αναζήτηση
Βοήθεια

  ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR

λύσεις
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML
Το ΑΡΧΕΙΟΝ - XML είναι η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη λύση για ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές σε web αρχιτεκτονική
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο)
Ειδική έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρωτοκόλλου Εισερχομένων / Εξερχόμενων Εγγράφων σε περιβάλλον INTERNET/INTRANET.
APXEION-XML (Διαχείριση Ροής Εργασιών)
Ειδική έκδοση του AΡΧΕΙΟΝ - XML η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών, που υποστηρίζει την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών
ΑΡΧΕΙΟΝ-WCM
To APXEION-WCM, Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management) παρέχει στους οργανισμούς την δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης και διαχείρισης του περιεχομένου ενός internet / intranet site μέσα από έναν Web browser.
HPRESS-XML
Τo HPRESS-XML είναι ένα σύγχρονο Ηλεκτρονικό Συντακτικό Σύστημα για το newsroom των Μέσων Ενημέρωσης. Προσφέρει την δυνατότητα σύνταξης ειδήσεων, διακίνησης, αυτόματης εισαγωγής ειδήσεων από διάφορες πηγές και αρχειοθέτησης.
ΑΡΧΕΙΟΝ-FAX
Η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη web based λύση για λήψη, αποστολή και διαχείριση μεγάλου αριθμού fax.
ΑΡΧΕΙΟΝ-MAIL
Για την διαχείριση - αρχειοθέτηση μεγάλου όγκου εγγράφων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Το ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR είναι ένα υποσύστημα του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) σε ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Δημόσιους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Διαφανής λειτουργία για το χρήστη της διαδικασίας OCR.
 • Ομοιόμορφο περιβάλλον λειτουργίας για όλα τα υποσυστήματα του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML.
 • Ενοποιημένη και σταθερή λειτουργία με τις υπόλοιπες λειτουργίες του συστήματος.
 • Δεν απαιτείται εγκατάσταση στους σταθμούς εργασίας.
 • Πλήρης εκμετάλλευση της προηγμένης τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης του Abbyy FineReader.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME APXEION – XML
 • Αδιαφανής ως προς τον χρήστη επικοινωνία με το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • Ειδικό πρόγραμμα κεντρικής Διαχείρισης σε περιβάλλον .NET.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Απαιτήσεις Συστήματος
 • Pentium IV ή μεγαλύτερο 
 • Windows XP, 2003, 2008 (με .NET framework)
 • 1 GB RAM RAM
 • 250 MB (ελάχιστος διαθέσιμος χώρος) 
 • USB port for a hardware key.


[ printer friendly version ]


(C) 1996-2018 HyperSystems-Πληροφορική Α.Ε.