Αναζήτηση Αναζήτηση
Βοήθεια

  ΑΡΧΕΙΟΝ-MAIL

λύσεις
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML
Το ΑΡΧΕΙΟΝ - XML είναι η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη λύση για ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές σε web αρχιτεκτονική
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο)
Ειδική έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρωτοκόλλου Εισερχομένων / Εξερχόμενων Εγγράφων σε περιβάλλον INTERNET/INTRANET.
APXEION-XML (Διαχείριση Ροής Εργασιών)
Ειδική έκδοση του AΡΧΕΙΟΝ - XML η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών, που υποστηρίζει την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών
ΑΡΧΕΙΟΝ-WCM
To APXEION-WCM, Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management) παρέχει στους οργανισμούς την δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης και διαχείρισης του περιεχομένου ενός internet / intranet site μέσα από έναν Web browser.
HPRESS-XML
Τo HPRESS-XML είναι ένα σύγχρονο Ηλεκτρονικό Συντακτικό Σύστημα για το newsroom των Μέσων Ενημέρωσης. Προσφέρει την δυνατότητα σύνταξης ειδήσεων, διακίνησης, αυτόματης εισαγωγής ειδήσεων από διάφορες πηγές και αρχειοθέτησης.
ΑΡΧΕΙΟΝ-FAX
Η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη web based λύση για λήψη, αποστολή και διαχείριση μεγάλου αριθμού fax.
ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR
Το ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR είναι ένα υποσύστημα του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) σε ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • To ΑΡΧΕΙΟΝ-MAIL αρχειοθετεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενσωματώνοντάς τα στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων ΑΡΧΕΙΟΝ-XML, παρέχοντας επιπλέον στον χρήστη όλες τις δυνατότητες ενός εξειδικευμένου συστήματος διαχείρισης εγγράφων.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ναυτιλιακά γραφεία, Δημόσιους Οργανισμούς και γενικά όπου υπάρχει ανάγκη διαχείρισης εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας.
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ E-MAIL
 • Αυτόματη αρχειοθέτηση εισερχόμενων-εξερχόμενων e-mail.
 • Δημιουργία φίλτρων για την επιλογή των e-mails προς αρχειοθέτηση.
 • Αρχειοθέτηση με επιλογή από τον χρήστη μέσω της εφαρμογής e-mail
 • Αρχειοθέτηση όλων των επισυναπτόμενων εγγράφων ή με επιλογή συγκεκριμένων Format
 • Αυτόματη δεικτοδότηση του περιεχομένου των επισυναπτόμενων εγγράφων (word, text, pdf, xls κτλ.
 • Καθορισμός ποιών χαρακτηριστικών πεδίων του e-mail θα αρχειοθετούνται
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME APXEION – XML
 • Αδιαφανής ως προς τον χρήστη επικοινωνία με το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για τα εισερχόμενα- εξερχόμενα -μη διεκπεραιωμένα e-mail.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • Ειδικό πρόγραμμα κεντρικής Διαχείρισης σε περιβάλλον Web.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Υποστηριζόμενοι mail servers (ενδεικτικά)

  • Oracle Mail Server
  • Microsoft Exchange
  • IMAP mail servers

         Λειτουργικά Συστήματα

  • UNIX
  • Linux
  • Windows


[ printer friendly version ]


(C) 1996-2018 HyperSystems-Πληροφορική Α.Ε.