Αναζήτηση Αναζήτηση
Βοήθεια

  ΑΡΧΕΙΟΝ-WCM

λύσεις
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML
Το ΑΡΧΕΙΟΝ - XML είναι η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη λύση για ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές σε web αρχιτεκτονική
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο)
Ειδική έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρωτοκόλλου Εισερχομένων / Εξερχόμενων Εγγράφων σε περιβάλλον INTERNET/INTRANET.
APXEION-XML (Διαχείριση Ροής Εργασιών)
Ειδική έκδοση του AΡΧΕΙΟΝ - XML η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών, που υποστηρίζει την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών
HPRESS-XML
Τo HPRESS-XML είναι ένα σύγχρονο Ηλεκτρονικό Συντακτικό Σύστημα για το newsroom των Μέσων Ενημέρωσης. Προσφέρει την δυνατότητα σύνταξης ειδήσεων, διακίνησης, αυτόματης εισαγωγής ειδήσεων από διάφορες πηγές και αρχειοθέτησης.
ΑΡΧΕΙΟΝ-FAX
Η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη web based λύση για λήψη, αποστολή και διαχείριση μεγάλου αριθμού fax.
ΑΡΧΕΙΟΝ-MAIL
Για την διαχείριση - αρχειοθέτηση μεγάλου όγκου εγγράφων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR
Το ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR είναι ένα υποσύστημα του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) σε ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Το ΑΡΧΕΙΟN-WCM, είναι η απόλυτη λύση Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοτόπων. Με το ΑPXEION-WCM η διαχείριση και δημοσίευση πληροφορίας στο εσωτερικό intranet ή internet site του οργανισμού γίνεται εύκολα απο μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιταχύνοντας την επικοινωνία με τους πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και υπαλλήλους. Επιτρέπει στους οργανισμούς να είναι πιο ανταγωνιστικοί προσφέροντας άμεση ανταπόκριση στο σωστό χρόνο.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Εταιρικές πύλες πληροφοριών στο internet / intranet
 • Mεγάλης κλίμακας Web Sites
 • Δυναμικά Web Sites
 • Πύλες Πληροφόρησης Πολιτών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας - Γραφικό και σύγχρονο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον όρο χρήστη. On-line help στα Ελληνικά.
 • Σύνδεση με δοκιμασμένα εργαλεία - Χρήση ευρέως διαδεδομένων εργαλείων δημοσίευσης κειμένων για την διαχείριση του περιεχομένου.
 • Ευέλικτη κατηγοριοποίηση θεμάτων - Ευπροσάρμοστη ενσωμάτωση στο σχεδιασμό ιστοσελίδων ενός εννοιολογικού site.
 • Προσαρμογή με πρότυπα - Δημοσίευση περιεχομένου βασισμένη σε πρότυπα / εύκολη προσαρμογή παρουσίασης
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 • Δυναμική ανάκτηση πληροφοριών - Εξαγωγή αποτελεσμάτων με ερωτήσεις στις σημαντικές / βασικές λειτουργίες των εγγράφων.
 • Επιλεκτική παρουσίαση αποτελεσμάτων - Ταξινόμηση σε αύξουσα/φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το περιεχόμενο των πεδίων όπως Ημερομηνία Δημιουργίας, Κατηγορία, Τίτλος, Συντάκτης κ.τ.λ.
 • Διαχείριση αναφορών - Δυναμικές εκτυπώσεις με επιλογή ταξινόμησης και στοιχείων εκτύπωσης
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 • Συντήρηση των δεδομένων χρησιμοποιώντας HTML πρότυπα / φόρμες για την επιτάχυνση της επεξεργασίας διατηρώντας τη ευκολία διαχείρισης και ακεραιότητας στοιχείων.
 • Δυναμική μεταβολή του περιεχομένου.
 • Κατηγοριοποίηση του περιεχομένου.
 • Ακεραιότητα περιεχομένου / Πρόσβαση με επίπεδα ασφάλειας σε χρήστες και ομάδες χρηστών.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • Διασύνδεση - Ολοκλήρωση εφαρμογής με υπάρχουσες εφαρμογές ή/και συστήματα μέσα στον οργανισμό.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ
 • Σύγχρονα Λειτουργικά συστήματα - Το APXEION - WCM διατίθεται σε Linux, Unix και Windows Servers.
 • Ισχυρή Βάση Δεδομένων - Λειτουργία μέσω JDBC με Oracle, SQL Server, MySQL κλπ
 • Application Servers - Υποστήριξη J2EE servers όπως Oracle, Glassfish, Jboss κλπ
 • Web Browsers - Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari Opera κλπ


[ printer friendly version ]


(C) 1996-2018 HyperSystems-Πληροφορική Α.Ε.