Αναζήτηση Αναζήτηση
Βοήθεια

  ΑΡΧΕΙΟΝ-XML

λύσεις
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο)
Ειδική έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρωτοκόλλου Εισερχομένων / Εξερχόμενων Εγγράφων σε περιβάλλον INTERNET/INTRANET.
APXEION-XML (Διαχείριση Ροής Εργασιών)
Ειδική έκδοση του AΡΧΕΙΟΝ - XML η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών, που υποστηρίζει την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών
ΑΡΧΕΙΟΝ-WCM
To APXEION-WCM, Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management) παρέχει στους οργανισμούς την δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης και διαχείρισης του περιεχομένου ενός internet / intranet site μέσα από έναν Web browser.
HPRESS-XML
Τo HPRESS-XML είναι ένα σύγχρονο Ηλεκτρονικό Συντακτικό Σύστημα για το newsroom των Μέσων Ενημέρωσης. Προσφέρει την δυνατότητα σύνταξης ειδήσεων, διακίνησης, αυτόματης εισαγωγής ειδήσεων από διάφορες πηγές και αρχειοθέτησης.
ΑΡΧΕΙΟΝ-FAX
Η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη web based λύση για λήψη, αποστολή και διαχείριση μεγάλου αριθμού fax.
ΑΡΧΕΙΟΝ-MAIL
Για την διαχείριση - αρχειοθέτηση μεγάλου όγκου εγγράφων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR
Το ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR είναι ένα υποσύστημα του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) σε ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 • Το ΑΡΧΕΙΟΝ - XML είναι η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη λύση για ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές σε web αρχιτεκτονική
 
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ  
 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις : συμβόλαια πελατών, υποθέσεις, οδηγίες.
 • Δημόσιους οργανισμούς : ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, γραφεία τύπου, μελέτες, αναφορές, αιτήσεις πολιτών μέσω Internet.
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα : βιβλιοθήκες, δημοσιεύσεις.
 • Ηλεκτρονικές εκδόσεις :on-line τράπεζες πληροφοριών, CD-ROM, multimedia.
 • Ιατρούς : αρχείο ασθενών, κλινικές σημειώσεις, βιβλιογραφία.
 • Μέσα ενημέρωσης : αρχείο κειμένων, φωτογραφιών, video και ήχου για εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, πρακτορεία ειδήσεων.
 • Νομικούς : ημερολόγια ενεργειών, αποφάσεις, νομολογία, υποθέσεις.
 • Τράπεζες : δάνεια, πιστώσεις, υποστήριξη αποφάσεων, αλληλογραφία.
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
 • Πολλαπλές πηγές εισαγωγής πληροφοριών - Εισαγωγή εγγράφων από επεξεργαστές κειμένου, Scanner, OCR.
 • Εξοικονόμηση χώρου - Συμπίεση των εγγράφων για αποτελεσματική διαχείριση των μέσων αποθήκευσης.
 • Προσαρμοσμένες αναφορές - Δυνατότητες εκτύπωσης προσχεδιασμένων αναφορών ανάλογες με τις ανάγκες του οργανισμού
 • Επεκτασιμότητα - Σύνδεση με σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας Γραφικό και σύγχρονο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. On-line help στα Ελληνικά.
 • Διαχείριση βοηθητικών αρχείων - Εισαγωγή, τροποποίηση καταλόγων.
 • Ασφάλεια - Ψηφιακές υπογραφές και κρυπτογράφηση στα έγγραφα
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  
 • Πλήρης ανάκτηση κειμένου - Με οποιεσδήποτε λέξεις ή εκφράσεις στα κείμενα.
 • Έξυπνη αναζήτηση - Με όλες τις δυνατές καταλήξεις και χρήση θησαυρών λέξεων.
 • Σύνθετη αναζήτηση - Με συνδυασμό σε όλα τα στοιχεία του εγγράφου όπως: αριθμός εγγράφου, είδος, τίτλος, κατηγορία, θέμα, λέξεις ή φράσεις.
 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ  
 • Σχετικότητα - Ανάκτηση των εγγράφων που το περιεχόμενό τους είναι σχετικό με την έκφραση αναζήτησης
 • Αυτόματη επισήμανση λέξεων - κλειδιών - Αυτόματο "φώτισμα" των λέξεων των κειμένων.
 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
 • Επιλεκτική ταξινόμηση - Ταξινόμηση ως προς κάποια στοιχεία π.χ είδος, ημερομηνία εισαγωγής, τίτλος.
 • Οργανωμένη παρουσίαση πληροφοριών - Εμφάνιση των εγγράφων είτε ολόκληρων είτε σε μορφή λίστας.
 • Ποικιλίας εμφάνισης - Επιλογή καταλόγων εμφάνισης
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
 • Φιλικό περιβάλλον Εργασίας - Γραφικό και σύγχρονο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. On - line help στα Ελληνικά.
 • Drag & Drop λειτουργία - Εισαγωγή αρχείων από καταλόγους των windows: αρχείων κειμένου, εικόνας, e-mail ή/ και Fax.
 • Εκδόσεις - Υποστήριξη versioning control, check-in, check-out.
 
ΡΟΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
 • Δρομολόγηση - Αποστολή σε χρήστη, τμήμα, ομάδα χρηστών, διεύθυνση.
 • Επίβλεψη - Δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής ενεργειών όπου περιγράφεται κάθε βήμα, η απόφαση που ελήφθη, όνομα, ημερομηνία κτλ.
 • Καθοδήγηση - Επιλογή ενέργειας από λίστα, δυνατότητα δημιουργίας παράλληλων βημάτων ενέργειας και επιστροφή σε προηγούμενο βήμα.
 • Ψηφιακή Υπογραφή σε κάθε βήμα
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 • Πολυδιάστατη ασφάλεια - Ασφάλεια του συστήματος σε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, ανα χρήστη ή ομάδα χρηστών. Υποστήριξη υπηρεσιών καταλόγου (LDAP)
 • Εξουσιοδοτήσεις - Πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 • Προστασία - Συνεργασία με προγράμματα κρυπτογράφησης και ψηφιακών πιστοποιητικών.
 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ  
 • Προσαρμοσμένες λύσεις - Προσαρμογή των εφαρμογών ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στις δικές σας ανάγκες και τα υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησης σας
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 • Σύγχρονα Λειτουργικά συστήματα - Το ΑΡΧΕΙΟΝ - XML διατίθεται σε Linux, Unix και Windows Servers.
 • Ισχυρή Βάση Δεδομένων - Λειτουργία μέσω JDBC με Oracle, SQL Server, MySQL κλπ
 • Application Servers - Υποστήριξη J2EE servers όπως Oracle, Glassfish, Jboss κλπ
 • Web Browsers - Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari Opera κλπ
 


[ printer friendly version ]


(C) 1996-2018 HyperSystems-Πληροφορική Α.Ε.