Αναζήτηση Αναζήτηση
Βοήθεια

  ΑΡΧΕΙΟΝ-XML (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο)

λύσεις
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML
Το ΑΡΧΕΙΟΝ - XML είναι η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη λύση για ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές σε web αρχιτεκτονική
APXEION-XML (Διαχείριση Ροής Εργασιών)
Ειδική έκδοση του AΡΧΕΙΟΝ - XML η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών, που υποστηρίζει την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών
ΑΡΧΕΙΟΝ-WCM
To APXEION-WCM, Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management) παρέχει στους οργανισμούς την δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης και διαχείρισης του περιεχομένου ενός internet / intranet site μέσα από έναν Web browser.
HPRESS-XML
Τo HPRESS-XML είναι ένα σύγχρονο Ηλεκτρονικό Συντακτικό Σύστημα για το newsroom των Μέσων Ενημέρωσης. Προσφέρει την δυνατότητα σύνταξης ειδήσεων, διακίνησης, αυτόματης εισαγωγής ειδήσεων από διάφορες πηγές και αρχειοθέτησης.
ΑΡΧΕΙΟΝ-FAX
Η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη web based λύση για λήψη, αποστολή και διαχείριση μεγάλου αριθμού fax.
ΑΡΧΕΙΟΝ-MAIL
Για την διαχείριση - αρχειοθέτηση μεγάλου όγκου εγγράφων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR
Το ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR είναι ένα υποσύστημα του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) σε ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Ειδική έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρωτοκόλλου Εισερχομένων / Εξερχόμενων Εγγράφων σε περιβάλλον INTERNET/INTRANET με n-tier αρχιτεκτονική.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
 • Πολλαπλές πηγές εισαγωγής πληροφοριών - Εισαγωγή και πρωτοκόλληση εγγράφων απο επεξεργαστές κειμένου, scanner, OCR.
 • Εξοικονόμηση χώρου - Συμπίεση των αρχείων εικόνας για αποτελεσματική διαχείριση των μέσων αποθήκευσης
 • Προσαρμοσμένες αναφορές - Εκτύπωση Βιβλίων Πρωτοκόλλου, Βιβλίων Διεκπεραίωσης & Βιβλίων Χρέωσης.
 • Διασταύρωση πληροφοριών - Αυτόματη συσχέτιση εισερχομένων / εξερχομένων εγγράφων με αριθμό πρωτοκόλλου, έτος, κατηγορία.
 • Δρομολόγηση εργασιών - Χρέωση εισερχομένων εγγράφων σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Άτομα σύμφωνα με το οργανόγραμμα.
 • Επεκτασιμότητα - Σύνδεση με σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.
 • Φιλικό περιβάλλον Εργασίας - Γραφικό και σύγχρονο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. On - line help στα Ελληνικά.
 • Διαχείριση βοηθητικών αρχείων - Εισαγωγή, τροποποίηση καταλόγων
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 • Πλήρης Ανάκτηση Κειμένου - Με οποιεσδήποτε λέξεις ή εκφράσεις στα κείμενα.
 • Έξυπνη αναζήτηση - Με όλες τις δυνατές καταλήξεις και συνώνυμα.
 • Σύνθετη αναζήτηση - Με συνδυασμό σε όλα τα στοιχεία του εγγράφου όπως:
  - Ημερομηνία πρωτοκόλλου,
  - Αριθμό πρωτοκόλλου,
  - αποστολέας,
  - αποδέκτης,
  - κατηγορία,
  - θέμα, λέξεις ή φράσεις
ΑΝΑΚΤΗΣΗ
 • Σχετικότητα - Ανάκτηση των εγγράφων που το περιεχόμενό τους είναι σχετικό με την έκφραση αναζήτησης.
 • Αυτόματη επισήμανση λέξεων/κλειδιών - Αυτόματα "φώτισμα" στα κείμενα, των λέξεων αναζήτησης
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • Οργανωμένη παρουσίαση πληροφοριών - Εμφάνιση σε λίστα των κυριότερων στοιχείων των εγγράφων.
 • Γρήγορη επεξεργασία - Επιλογές τροποποίησης, εμφάνισης των εγγράφων απο τις λίστες.
 • Επιλεκτική ταξινόμηση - Ταξινόμηση αύξουσα / φθίνουσα ως προς οποιαδήποτε πεδία, όπως: ημερομηνία πρωτοκόλλου, αποστολέα, φάκελος, θέμα καθώς και σύνθετες ταξινομήσεις, αριθμού πρωτοκόλλου και κατηγορίας
 • Ποικιλία εμφάνισης - Επιλογή καταλόγων εμφάνισης.
 • Προσαρμοσμένες αναφορές - Εκτύπωση Βιβλίων Πρωτοκόλλου / Βιβλίων Διεκπεραίωσης και Βιβλίων Χρέωσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Γραφικό περιβάλλον εργασίας - Εισαγωγή και Τροποποίηση δεδομένων με ειδικά σχεδιασμένες φόρμες για ταχύτερη καταχώρηση και αποφυγή λαθών στην πληκτρολόγηση.
 • Drag & Drop λειτουργία - Εισαγωγή αρχείων οπό καταλόγους των windows: αρχείων κειμένου, εικόνας, e-mail ή/ και Fax.
 • Αξιόπιστη πρωτοκόλληση - Αυτόματη απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου για κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο / Χρέωση / Κοινοποίηση Εγγράφων. Υποστήριξη ταυτάριθμων εγγράφων.
 • Διαχείριση - Διαχείριση φακέλων και υπο-φακέλων / Διαχείριση εσωτερικών σημειωμάτων.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


 • Πολυδιάστατη ασφάλεια - Ασφάλεια του συστήματος σε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών. Υποστήριξη υπηρεσιών καταλόγου (LDAP)
 • Εξουσιοδοτήσεις - Πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 • Προστασία - Συνεργασία με προγράμματα κρυπτογράφησης και ψηφιακών πιστοποιητικών.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
 • Προσαρμοσμένες λύσεις - Προσαρμογή των εφαρμογών ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στις δικές σας ανάγκες και τα υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησής σας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Σύγχρονα Λειτουργικά συστήματα - Το APXEION - XML (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο) διατίθεται σε Linux, Unix, και Windows Servers.
 • Ισχυρή Βάση Δεδομένων - Λειτουργία μέσω JDBC με Oracle, SQL Server, MySQL κλπ
 • Application Servers - Υποστήριξη J2EE servers όπως Oracle, Glassfish, Jboss κλπ
 • Web Browsers - Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari Opera κλπ


[ printer friendly version ]


(C) 1996-2018 HyperSystems-Πληροφορική Α.Ε.