Αναζήτηση Αναζήτηση
Βοήθεια
λύσεις
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML
Το ΑΡΧΕΙΟΝ - XML είναι η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη λύση για ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνησ...
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο)
Ειδική έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρωτοκόλλου Εισερχομένων / Εξερχόμενων Εγγρ...
APXEION-XML (Διαχείριση Ροής Εργασιών)
Ειδική έκδοση του AΡΧΕΙΟΝ - XML η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ροής εργασ...
ΑΡΧΕΙΟΝ-WCM
To APXEION-WCM, Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management) παρέχει στους οργανισμούς την δυνατότητ...
HPRESS-XML
Τo HPRESS-XML είναι ένα σύγχρονο Ηλεκτρονικό Συντακτικό Σύστημα για το newsroom των Μέσων Ενημέρωσης...
>>>

 

Η HYPERSYSTEMS είναι εξειδικευμένη εταιρία δημιουργίας λογισμικού στο χώρο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εγγράφων & Γνώσης. Από το 1990 προσφέρει λύσεις οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες της να βελτιώσουν ποιοτικά και ποσοτικά τις υπηρεσίες τους μειώνοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας τους.

Ειδικότερα σκοπός της HYPERSYSTEMS είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών της αγοράς με την ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη λογισμικού για:

Ενδεικτικές εγκαταστάσεις Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ):
>>>
τελευταία νέα
22/02/2018
GDPR: Πώς το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML μπορεί να συμβάλλει στην συμμόρφωσή σας με τον Κανονισμό
26/07/2017
Yποχρεωτική από 1/1/2018 η ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή για τα Υπουργεία
15/07/2017
H νέα έκδοση HPRESS-XML σε παραγωγική λειτουργία στις ειδήσεις της ΕΡΤ και του APLHA
30/06/2017
Νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.9
06/02/2017
Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Hypersystems στην Περιφ. Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας
30/01/2017
Πιστοποίηση της Hypersystems για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού
15/12/2016
Νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.0
>>>

(C) 1996-2018 HyperSystems-Πληροφορική Α.Ε.